اخبار برگزیده

سوال

 سوالات فرادانشی از زيست شناسي پيش دانشگاهي 1

تهیه و تنظیم: شیرین قیمتی از شهرستان قصرشیرین

   حيطه درك و فهم

1    هنگامي كه در پروتئين سازي ريبوزم بر روي RNA قرار مي گيرد به طوري كه در جايگاه P ريبوزم ، رمز AUG قرار دارد  در اين صورت بايد ريبوزم چند بار جابجا شود تا يك تتراپپتيد ساخته شود ؟ درك

كلم بروكلي ، بروكسل ، گل كلم و كلم برگ متعلق به كدام گونه است و همه ي اين گياهان از چه طريقي ايجاد شده اند

2     نتيجه واگرايي درون جمعيت ها چيست ؟ درك


سوال

سوال

سوال

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها